Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Balanced budget

 

Budgetbalans.

Budgetbalansen är skillnaden mellan en stats inkomster och utgifter under en given period och uttrycks som procent av bruttonationalprodukten BNP.

Referens: Ekonomifakta