Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Backoffice

 

En avdelning för avveckling, registrering och kontroll av affärshändelser tex inom värdepappers- och valutahandel.

Referens: Finansportalen