Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


BNP, potentiell

 

Potentiell BNP är den BNP-nivå som en ekonomi kan nå om resurserna utnyttjas fullt ut, utan att ekonomin överhettas.

Referens: Ekonomifakta