Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


BNP-gap

 

Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP uttryckt som procent av potentiell BNP. Ett negativt tal indikerar alltså ett lågt resursutnyttjande i ekonomin och vice versa. Se vidare Potentiell BNP.

Referens: Ekonomifakta