Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


BIC-kod

 

BIC-kod är en internationell standard som används för att identifiera mottagarens bank vid internationella överföringar.

BIC‑koden är en global standard

BIC står för Business Identifier Code (även Bank Identifier Code ses ibland) och är den kod som används tillsammans med ett IBAN‑nummer vid internationella betalningar. BIC är en fastställd internationell standard som tidigare kallades för SWIFT‑kod.

BIC‑koden styr överföringen rätt

Internationella transaktioner skickas normalt mellan banker via det elektroniska betalningssystemet SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Banker som är anslutna till detta system har en individuell kod som styr transaktionerna korrekt, en BIC-kod. För en snabb och säker överföring bör man fylla i den mottagande bankens BIC-kod tillsammans med det IBAN‑nummer som är kopplat till mottagarens konto.

 

 

Referens: Visma