Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


BASMEK

 

Basmetallobligation. En obligation vars avkastning är knuten till prisutvecklingen för en eller flera metaller.

Referens: Finansportalen