Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Återförsäkring

 

Detta innebär att försäkringsbolag och försäkrings- givare försäkrar sina egna åtaganden hos större aktörer, återförsäkringsbolag.

Företag återförsäkrar alltså risker i form av ersättningsskyldigheter mot sina kunder, genom att återförsäkra sig i andra bolag. Säkerheten i försäkringskedjan är stark. Försäkringsbolagen utfärdar försäkringar, och antingen själva eller genom försäkringsgivare. För att få vara försäkringsgivare måste bolag i Sverige inneha tillstånd av Finansinspektionen. Försäkringsgivarna är i sin tur återförsäkrade hos större, internationella återförsäkringsbolag.

På så sätt är försäkringstagarna skyddade även om ett enskilt försäkringsbolag råkar ut för ovanligt många skadeutbetalningar under en viss tid, till exempel i händelse av naturkatastrofer.

Referens: Insplanet