Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Avyttringstidpunkt

 

Den tidpunkt då bindande avtal träffats om försäljning, byte eller därmed jämförlig överlåtelse.

Referens: Finansportalen