Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Avstämningsdag – Skattekonto

 

Den dag ditt skattekonto stäms av/har stämts av.

Referens: Finansportalen