Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Avstämningsdag

 

Den dag företaget fastställer vilka aktieägare som har rätt att närvara på bolagsstämman, få del av utdelningen eller delta i en emission.

Referens: Finansportalen