Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Avknoppning

 

När en del av ett företag tex. ett dotterbolag blir självständigt och noteras för sig självt på en marknadsplats. Oftast delas aktierna i det nya bolaget ut till aktieägarna i moderbolaget.

Referens: Finansportalen