Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Avkastningsvärde

 

Nuvärdet av framtida intäkter.

Referens: Finansportalen