Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Avkastning

 

Intäkter minus kostnader under ett år, uttryckt i kronor eller i procent av den totala tillgången. Man kan även säga att det är skillnaden mellan placeringarnas värde när pengarna betalas tillbaka och den ursprungliga insatsen.

Referens: Ekonomifakta