Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Avhysning

 

En avhysning kallas också för vräkning och utförs vanligen av Kronofogden i samråd med hyresvärd. Den vanligaste orsaken till att någon blir avhyst är att man inte har betalat hyra i tid eller på rätt sätt. Det kan också handla om att någon stört upprepade gånger, eller att en bostad eller lokal hyrts ut i andra hand utan någon tillåtelse. Kronofogden börjar en avhysningsprocess genom att delge den som ska avhysas om vilket datum och vilken tid avhysningen kommer att ske. Hyresvärden får också en kopia på denna underrättelse, och en kopia på denna skickas också till socialnämnden. Om det är så att den som ska avhysas väljer att flytta själv och lämnar in sina nycklar innan datumet för avhysningen måste hyresvärden omgående återkalla sin ansökan för att slippa extra avgifter.

Lãs mer här!

Referens: Bolagslexikon