Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Auktoriserad revisor

 

Den som ska kunna arbeta som auktoriserad revisor måste ha utbildat sig under åtta års tid med både teoretiska och praktiska moment. För att utbildningen ska bli komplett, måste ett slutprov göras. Teoridelen består av akademiska studier vid högskola eller universitet och ska utgöra en minst treårig kandidatexamen.

Det praktiska momentet under utbildningen ska göras under en period av minst tre år. Det mest vanliga är att praktiken sker på en revisionsbyrå under titeln revisorsassistent. Den som gör praktik måste ha en handledare som är auktoriserad alternativt godkänd revisor. Sedan är det två år kvar.

Under den sista tiden varvas teori och praktik. Sammanlagt blir det alltså fem års universitets- eller högskolestudier och tre års utbildning under praktik. Detta är det vanligaste sättet att få sin utbildning, men den kan variera något. Titels som auktoriserad revisor är skyddad. Den som har denna utbildning har auktoriteten att genomföra lagstadgad revision.

Lãs mer här!

Referens: Bolagslexikon