Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her!



 

 
 

 


Auktorisation

 

Inom en del yrken eller verksamhetsområden krävs en slags certifiering eller licens som bevisar att den utövande är auktoriserad. Auktorisation är ett bemyndigande som utfärdas av statlig eller regional myndighet eller inom branschorganisationer. För att fastslå att en fysisk eller juridisk person kan bli auktoriserad krävs vissa prövningar eller prov.

  • Auktorisation innebär att någon är godkänd inom sitt yrkesområde
  • Auktorisation kan jämställas med certifiering eller licensiering
  • Auktorisation kan tilldelas en enskild person eller ett företag
  • Myndigheter, länsstyrelser eller branschorganisationer är de som utfärdar auktorisation
  • En auktoriserad revisor är en godkänd revisorsaspirant
  • För att bli säkerhetsvakt eller ordningsvakt krävs en slags auktorisation
  • Bemanningsföretag, bevakningsföretag måste vara auktoriserade likväl som att elinstallatörer behöver certifieras

Lãs mer här!

Referens: Bolagslexikon