Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Arvode

 

Arvode kallas ekonomisk ersättning för tillfälligt arbete av intellektuellt slag. Beteckningar som styrelsearvode, semesterarvode etc. förekommer och brukar avse en återkommande men tidsmässigt begränsad uppgift.

Referens: Ekonomifakta