Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

 

Syftar till att höja de arbetslösas kompetens för att hjälpa dem att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Kallas också arbetsmarknadspolitiska program.

Referens: Ekonomifakta