Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Arbetslöshetsförsäkring

 

En försäkring som medför rätt till ersättning vid arbetslöshet på bestämda villkor. Handhas av erkända arbetslöshetskassor. De som är medlemmar i dessa kassor berörs av skyddet.

Referens: Finansportalen