Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her!



 

 
 

 


Arbetslöshet

 

Andelen av de personer som befinner sig i arbetskraften som inte är sysselsatta. Mäter hur många i samhället som vill arbeta och som aktivt söker arbete men inte kan hitta jobb.

Referens: Ekonomifakta