Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Apportegendom

 

När ett aktiebolag bildas eller säljer aktier så kan dessa betalas antingen med pengar eller med så kallad apportegendom. Apportegendom innebär att den som köper aktier för över tillgångar som har ett ekonomiskt värde som motsvarar aktierna till bolaget. Om detta sker vid nybildning av bolag måste det framgå att detta är tillåtet i stiftelseurkunden.

Utöver detta så krävs det att en legitimerad revisor gör ett skriftligt utlåtande om betalningen och vad den är värd. I utlåtandet, som ska bifogas till Bolagsverket, måste det bland annat framgå vad egendomen som ska överföras till bolaget består av och att egendomen är av nytta för bolaget.

Ytterligare behöver intygas att egendomen faktiskt har överförts till bolaget i sin helhet, vad egendomen beräknas vara värd och på vilket sätt som egendomen har blivit värderad. Dessutom behöver det tydligt framgå om det finns oklarheter eller svårigheter med att göra värderingen. Exempel på vad apportegendomen kan bestå av.

Lãs mer här!

Referens: Bolagslexikon