Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Anskaffningsvärde

 

Det pris som t ex en aktie hade vid tidpunkten för köpet.

Referens: Finansportalen