Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Anskaffningsutgift

 

Anskaffningsutgift är en bokföringsterm som helt enkelt avser kostnaden för införskaffandet av en kapitaltillgång. Termen har betydelse i frågor om beskattning när tillgången avyttras. När kapitalvinstbeskattningen beräknas vid en sådan avyttring får bland annat anskaffningsutgiften dras av. Ifråga om inkomstslaget näringsverksamhet används istället begreppet anskaffningsvärde.

  • Anskaffningsutgiften avser kostnaden för en tillgång som faller inom inkomstslaget kapital
  • Termen omfattar vad som betalats för tillgången samt hanterings- och hemtagningsutgifter
  • Med hanterings- och hemtagningsutgifter avses i detta sammanhang exempelvis tullar och fraktkostnader
  • Genom att slå samman anskaffningsutgiften och förbättringsutgiften får man fram det så kallade omkostnadsbeloppet
  • Omkostnadsbeloppet är det slutliga avdrag som sker vid en kapitalvinstbeskattning
  • När tillgången utgörs av andelar i ett handelsbolag gäller särskilda regler för uträknandet av anskaffningsutgiften
  • Begreppet som används avseende andelar i ett handelsbolag är justerad anskaffningsutgift

Lãs mer här!

Referens: Bolagslexikon