Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Annuitetsmetoden

 

Annuitetsmetoden används av företag inom investeringskalkylering och kan ibland även gå under begreppet årskostnadsmetoden. Den har ett nära samband till nuvärdesmetoden och visar lönsamheten för en investering sett till investeringens livstid. Värdet som ges vi beräkningen med metoden är ”annuiteten” och den anges vanligtvis i kronor per år.

Att använda sig av annuitetsmetoden är fördelaktigt när företag överväger ett större inköp till verksamheten. Resultatet från beräkningen är direkt användbart vid jämförelse med kostnaden för att hyra samma objekt, maskin etc. Eftersom annuitetsmetoden ger ett resultat i kronor per år kan metoden vara gynnsam att applicera för att jämföra investeringsalternativ med olika ekonomiska livslängd.

Lãs mer här!

Referens: Bolagslexikon