Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Anläggningstillgångar

 

Anläggningstillgångar, även kända som materiella tillgångar eller materiella anläggningstillgångar är en term som används för redovisning av tillgångar och egendom som inte enkelt kan omvandlas till kontanter. Detta kan jämföras med kortfristiga tillgångar som kontanter eller bankkonton, vilka beskrivs som likvida tillgångar. I de flesta fall kallas endast materiella tillgångar som fasta.

International Accounting Standard definierar anläggningstillgångar som tillgångar vars framtida ekonomiska fördelar sannolikt kommer att flöda i företaget, vars kostnad kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Anläggningstillgångar hör till en av två typer: tillgångar som köps med laglig äganderätt och används och: tillgångar som används av ägaren utan rättslig rätt under en viss tidsperiod.

Vidare kan en fast / långfristig tillgång också definieras som en tillgång som inte direkt säljs till företagets konsumenter / slutanvändare. Som ett exempel skulle ett bageris nuvarande tillgångar vara dess inventering (i detta fall mjöl, jäst, etc.), värdet av försäljningen till företaget via kredit (dvs. debitorer eller kundfordringar), kontanter som innehas i banken, etc.

Lãs mer här!

Referens: Bolagslexikon