Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Andrahandsmarknad

 

Sekundärmarknad. Ekonomisk term som innebär att en vara eller ett finansiellt instrument säljs vidare efter inledningsvis ha köpts på en förstahandsmarknad, där det som handlas är nytt. För finansiella instrument sker huvuddelen av börshandeln i form av en andrahandsmarknad, eftersom endast handel med nyemitterade aktier och andra värdepapper är att se som en förstahandsmarknad.

Referens: DokuMera