Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Aktivitetsstöd

 

Sveriges arbetsmarknadspolitik ger arbetslösa rätt att få ett visst ekonomiskt stöd. Du som är arbetslös kan få bland annat ett stöd som heter aktivitetsstöd. För att få det ekonomiska stödet ska du vara arbetslös och även delta i ett av de arbetsmarknadspolitiska program som arbetsförmedlingen har beslutat om och skrivit in dig i. Det är Försäkringskassan som beräknar hur mycket du kan få och det är även de som betalar ut stödet till dig. Vilka är då kraven för att du ska kunna få detta stöd och vilka är det som kan få det? Vad innebär de program som man ska delta i för att kunna få stödet? Hur ska jag ansöka om att få stödet? Vad händer om jag jobbar eller blir sjuk under tiden jag deltar i ett av programmen?

Om du är arbetslös och deltar i ett av arbetsförmedlingens program kan du få ersättning från försäkringskassan. De villkor som gäller för att man ska kunna få aktivitetsstödet är att du är 25 år eller 18-24 och berättigad till ersättning från a-kassa. Om du är 18-24 år och inte uppfyller villkoren för a-kassa kan du också få detta stöd men storleken på stödet är då mindre. Det är försäkringskassan som beräknar hur mycket du kan få i stöd och det är även de som betalar ut det.

Lãs mer här!

Referens: Bolagslexikon