Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Aktiv eller passiv näringsverksamhet

 

Som företagare kan din verksamhet (i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag) bedömas utöva antingen en aktiv eller passiv näringsverksamhet. Uppdelningen i aktiv eller passiv verksamhet handlar i grund och botten om vilken typ av beskattning som sedan blir aktuell för verksamhetens inkomster. På aktiva inkomster ska du betala egenavgifter.

Prövningen om verksamheten är aktiv eller passiv sker för respektive näringsidkare eller delägare (handelsbolag eller kommanditbolag). Huvudregeln förordar att verksamheten ska betraktas som aktiv ifall näringsidkaren arbetat minst 500 timmar (vilket alltså beräknas motsvara minst en tredjedels årsarbetstid) i verksamheten under det inkomstår som berörs. Variationer avseende antal arbetade timmar förekommer dock beroende på verksamhetens inriktning.

Lãs mer här!

Referens: Bolagslexikon