Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Aktieobligation

 

Obligation vars avkastning är kopplad till ett aktieindex. Se aktieindexobligation.

Referens: Finansportalen