Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Aktiemarknadsbolag

 

Enligt svensk lag är ett aktiemarknadsbolag ett aktiebolag som givit ut aktier och övriga fondpapper som är inregistrerade vid Stockholms fondbörs eller som trätt i stället som utgivare av sådana aktier, s k börsbolag, el OTC-bolag.

Referens: Finansportalen