Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Aktieindexobligation

 

En obligation vars eventuella avkastning är knuten till ett eller flera aktieindex.

Referens: Finansportalen