Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Aktiebrev

 

Inom finansvärlden är ett aktiebrev det dokument som bevisar att någon (privatperson eller företag) har så kallad andelsrätt i ett svenskt aktiebolag. I aktiebrevet framgår till exempel hur många aktier som personen eller företaget i fråga sitter på samt vilken typ av aktier det rör sig om.

Aktieägare som begär att få ett aktiebrev har rätten att få det utskrivet av aktiebolaget. Aktiebrevet ska alltid vara utställt till en bestämd person. Flera aktier kan många gånger vara representerade i ett och samma aktiebrev. Vid ett överlåtande av en aktie ska aktiebrevet lämnas över till den som köper aktien.

Lãs mer här!

Referens: Bolagslexikon