Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Aktiebolagsregister

 

Bolagsverket för en förteckning över alla aktiebolag i landet (utom bankaktiebolag och försäkringsbolag som förs i andra register). I aktiebolagsregistret finns uppgifter om varje bolags firma, aktiekapital, styrelse med mera.

Referens: Finansportalen