Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Aktieägaravtalet

 

Aktieägaravtalet är det avtal som tecknas och fastslås mellan alla, eller somliga av de aktieägare som ingår i ett aktiebolag. Många konfunderar detta avtal med en bolagsordning, och till stor del är det också samma sak. Dock är ett aktieägaravtal inte lika transparent som en bolagsordning, eftersom det kan hemlighållas för tredje part.

I små aktiebolag innebär det ofta att de som skriver ett kompanjonsavtal eller ett aktieägaravtal, dessutom är parter. Det är ett bra sätt för att reducera risken för konflikter, och det är inte minst en bra idé inom aktiebolag som ägs av familjemedlemmar eller vänner. Aktieavtal innehåller ofta hembudsförbehåll för aktier, bostadsrätter eller annat.

Lãs mer här!

Referens: Bolagslexikon