Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Aktie

 

Ägarandel i ett aktiebolag. Aktien ger rösträtt på bolagsstämman. Aktier kan stiga och sjunka i värde.

Referens: Ekonomifakta