Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Affärsidé

 

En affärsidé är helt enkelt en vision eller en tanke om en tjänst eller vara som flera skulle kunna ha nytta av på ett eller annat sätt. Affärsidén är den grund företaget vilar på och alla företag har en sådan även om den inte finns nedskriven på papper. Affärsidén hjälper företaget att kunna ta rätt beslut, samt att finna fokus. Om man vill att företaget ska lyckas måste man se till att det finns en bra och hållbar affärsidé bakom företaget. Om man skriver ner idén bakom företaget på papper blir det lättare för företaget att kunna beskriva vad verksamheten handlar om både inom företaget och för en eventuellt framtida kund. Genom detta blir det också mycket enklare att kunna sälja en vara eller en tjänst till en potentiell kund.

Lãs mer här!

Referens: Bolagslexikon