Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Ackreditering

 

Ackreditering är en annan benämning på så kallad kvalitetssäkring. Det innebär en prövning av kompetens hos ett företag. Prövningen omfattar rutiner, arbetsmetoder, säkerhet med mera. Det finns en mängd olika standarder att uppfylla, beroende på vilken verksamhet som bedrivs. Ackrediteringen avser företag som sysslar med olika typer av analyser, certifieringar, kalibreringar, kontroller, provningar och besiktningar. Företag som alltid måste genomgå regelbundna ackrediteringar är till exempel

  • bilbesiktningar,
  • certifieringsorgan,
  • hissbesiktningsorgan och
  • laboratorier.

Genom en ackreditering säkerställs kvaliteten på företagens analyser och prover, samt ser till att de sker på ett opartiskt vis. Intervallerna som företagen brukas testas på är mellan sex till tolv månader. Det finns även frivilliga ackrediteringar, som kan användas som en kvalitetsgaranti. Ett företag kan på så sätt visa sin kompetens inom det verksamma området. Företag inom vård och omsorg kan exempelvis med fördel använda sig av sådana frivilliga ackrediteringar

Lãs mer här!

Referens: Bolagslexikon