Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Ackord

 

En uppgörelse där en borgenär och en gäldenär kommer överrens om att betala ett lägre belopp än skuldsumman eller att gäldenären beviljas anstånd.

Referens: Finansportalen