Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


A konto

 

A conto är en typ av fakturering som vanligtvis sker som förskottsbetalning och utgör på samma gång en delbetalning. Om man som företag tillämpar á conto så innebär det att den slutliga betalningen kommer att ske när arbetet är utfört. A conto-fakturan fungerar således som ett slags underlag i väntan på att arbetets färdigställande.

Alla belopp som fakturerats med á conto kommer att avräknas i den slutliga fakturan och beloppen ska även redovisas och bokföras. Samtliga á conto-betalningar ska ha momsen inräknad och den ska redovisas i samma period som betalningen sker. Oftast sker á conto-betalningar månadsvis eftersom det rör sig om delbetalningar, men kan också förekomma på annat vis.

Lãs mer här!

Referens: Bolagslexikon