Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


ATP

 

Allmän tilläggspension. En förmånsbaserad pension som infördes 1960 och tillsammans med folkpensionen utgjorde pensionssystemet. Ersattes 1999 av allmän pension.

Referens: Ekonomifakta