Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


ABC-kalkyl

 

Een ABC-kalkyl är detsamma som en självkostnadskalkyl, med några få viktiga skillnader. ABC-kalkylen är betydligt mer modern och används främst för större företag. Anledningen till detta är att metoden är betydligt mer kostsam; å andra sidan med hjälp av den kan man få en större överblick över kostnaderna. ABC-kalkylering är en metod som gör det möjligt för företag att räkna ut vad det kostar att tillverka en produkt. Här tittar man inte bara på kostnader för t.ex. materialet som krävs, utan kostnaderna beräknas utifrån aktiviteter. Aktiviteterna kan t.ex. handla om tillverkningen av produkten, men även kostnader för den planering som krävs.

Lãs mer här!

Referens: Bolagslexikon