Home » Regnskap » Y » Ytelsesavvik

Ytelsesavvik

I internregnskapsrapporter under standardkalkulasjon blir dette avviket beregnet som forskjellen mellom standardkostnader og kalkulerte kostnader, og oppstår som "ringvirkning" av mengdeavvik direkte material eller tidsavvik direkte lønn.