Home » Regnskap » V » Voldgift

Voldgift

Det forhold når partene i en tvist de fritt råder over blir enige om å la tvisten med bindende virkning avgjøres av en eller flere personer som de velger selv i stedet for å la tvisten gå til domstolene. En volgiftsdom har samme virkning som en rettskraftig dom.