Home » Regnskap » V » Virkelige kostnader

Virkelige kostnader

Dette er kostnader som er basert på bokførte, beregnete og fordelte størrelser, og så godt uttrykk for de faktiske, historiske kostnader for den aktuelle perioden vi er i stand til å frambringe.