Home » Regnskap » V » Virkelig verdi

Virkelig verdi

En transaksjon skal bokføres til virkelig verdi på transaksjonstidspunktet (tidspunktet handelen gjennomføres). Virkelig verdi er kostpris ved kjøp og salgsverdi eller markedsverdi ved salg.