Home » Regnskap » V » Vinningsoptimum

Vinningsoptimum

En tilpasning for en virksomhet som er slik at resultatet (profitten) er størst mulig eller underskuddet er lavest mulig. Tilpasning "max profitt" er således ingen garanti for at resultatet er positivt.