Home » Regnskap » V » kapasitetsutnyttelse

kapasitetsutnyttelse

Vinningsoptimal

Vinningsoptimal kapasitetsutnyttelse.

Ved prisfast tilpasning:

Ved den produksjonsmengden hvor grensekostnadskurven skjærer enhetspriskurven (i et diagram).

Ved prisvariabel tilspasning:

Ved den produksjonsmengden hvor grensekostnadskurven skjærer grenseinntektskurven (i et diagram).