Home » Regnskap » V » Vinkelkoeffisient

Vinkelkoeffisient

I kostnads- og inntektsregning: uttrykk for grensekostnaden. Grensekostnaden går mot infinity (uendelig) når vinkelkoeffisienten går mot infinity (uendelig), og grensekostnaden går mot null når vinkelkoeffisienten går mot null.