Home » Regnskap » V » Vertikal prisavtale

Vertikal prisavtale

Prisavtale mellom foretak på forskjellige trinn i distribusjonskjeden. Med få unntak er vertikale prisavtaler forbudt i Norge, med mindre de bare oppgir veilendende priser. Se også horisontal prisavtale.