Home » Regnskap » V » Verditoll

Verditoll

Toll etter verdi av innførte varer. Oppkreves vanligvis med en bestemt prosentsats.